Back to Top

Inschrijven nieuwsbrief

Productie proces

Origine

Wekelijks worden jonge kalfveren aangekocht. Ze worden ingedeeld in groepen volgens ras, geslacht, gewicht en groeicapaciteit.
Een gedeelte zal als kalf gemest worden, het andere deel als Junior Beef. Het kalf wordt vooral met melk gevoed en krijgt zo een lichtroze vleeskleur, het Junior Beef krijgt vast voeder op basis van granen, wat leidt tot helrood vlees.

Opstartfase

fto_juniorbeef-voeren-1

De opstartfase loopt vanaf de derde levensweek (en een gewicht van ongeveer 40 kg) tot 12 weken (ongeveer 120 kg).

In de opstartstallen vinden we vooral gekruiste Belgische rassen: een melkras gekruist met een vleestype. Voor Junior Beef kiezen we vooral vaarzen omwille van de vleeskwaliteit: het vlees is malser en heeft een diepere smaak.

De dieren worden tweemaal per dag gevoerd met melk en graanvoeding. Het kalf blijft op deze voeding tot aan het einde van de afmestfase.

Bij Junior Beef neemt de hoeveelheid melk geleidelijk af. Na 12 weken zijn de dieren de melk volledig ontwend, wegen 120 kg en worden verplaatst naar de open-frontstallen.

 

Voor het kalfsvlees

fto_juniorbeef-1

De dieren leven aanvankelijk met twee, later met zes, per box, Zij hebben voldoende ruimte en "sociaal" contact.

Het klimaat in de stal wordt geregeld met automatisch gestuurde luchttoevoer en warmte-afvoer.

Het mest wordt opgeslagen in een reservoir onder de stal en tweemaal per jaar op het land uitgereden.

Een uitgebreid controlesysteem garandeert de gezondheid van de dieren en de kwaliteit van het vlees. Er is een regelmatig bezoek van de dierenarts.

Het labo

Het labo controleert de voeding, de waterkwaliteit en de gezondheid van het dier. Ieder kalf is geregistreerd en elk gebruik van medicatie word geregistreerd.

Kalveren voor kalfsvlees worden afgemest met melkvoeding aangevuld met granen en wegen, op een leeftijd van 25 à 28 weken, ongeveer 250 kg, Ze hebben dan een karkasgewicht van ongeveer 160 kg. Volgens de EU wetgeving  mag een kalf voor kalfsvlees bij de slacht niet ouder zijn dan 8 maanden, dit om te voorkomen dat jong rund als kalfsvlees verkocht zou worden.

12 weken na opstartfase wordt JuniorBeef verplaatst naar de ingestrooide open-frontstallen. De dieren blijven er tussen de leeftijd van 13 weken (ongeveer 120 kg) en  52 weken (ongeveer 400 kg). Het dierras is een kruising van Belgische en Franse rassen van het type Limousin en blonde Aquitaine.

In deze stallen leven de dieren in grotere groepen ongeveer 15 in ingestrooide stallen met een open front. In de stallen is er een natuurlijke ventilatie waarbij een overschot aan lucht en zuurstof gegarandeerd is.

De voeding bestaat uit granen, "structuuraanbrengers" (hooi, stro, maïskuil) en vers water. Goed voeder heeft geen andere toevoegingen nodig. Het vlees is dus absoluut zuiver en vrij van residu's.

Het stromest composteert op een natuurlijke  manier en geeft dus geen geuroverlast of overtollige ammoniakuitstoot. De mest is ideaal voor de verbetering van de bodemstructuur.

De medicatie van de dieren wordt tot het strikt noodzakelijke beperkt, en wordt geregistreerd.

Door een traceersysteem is de identiteit van elk dier in alle fasen van het productieproces bekend, zelfs tot het versneden stukje vlees dat in het restaurant of de slagerij aangeboden wordt.

Alle dieren, zowel Junior Beef als kalveren, worden geslacht in een slachthuis dat voldoet aan de normen van de Europese Unie. De hygiëne bij slachten, snijden en verpakken wordt gecontroleerd en opgevolgd door het labo dat bacteriologische proeven uitvoert.

Het hygiënische koeltransport brengt het vlees van het slachthuis naar de eigen slagerij, het eigen restaurant en de vaste afnemers.